ภาพมุมหนึ่งที่ใคร ยังไม่เห็นของวัดพระธรรมกาย

อีกบทความ ที่อยากให้ทุกคนได้มาเห็น ได้มาลองสัมผัส อีกมุมของวัดพระธรรมกาย

ภาพมุมหนึ่งที่ใคร ยังไม่เห็นของวัดพระธรรมกาย
            
ปัจจุบันวัดพระธรรมกายจึงมีสองภาพซ้อนกันอยู่ 

ภาพแรก คือ การอบรมคุณธรรมสร้างคนดี รักษาคนดีให้สังคม 

ภาพที่สอง คือ การเชิญชวนคนมาทำบุญเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานสร้างคนดี แต่งานสร้างคนดีเป็นกิจกรรมที่ทำกันอยู่ในวัดทั้งการฝึกอบรมและการทำสมาธิภาวนา

เปรียบเทียบได้กับการสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยหรือการผ่าตัดรักษาคนไข้ในโรงพยาบาล คือเป็นสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ ถ้าไม่เข้าไปดูไปศึกษา 

เหมือนดั่งคนที่ไม่เคยไปวัดพระธรรมกายจึงไม่เห็นภาพและนึกไม่ออกว่าวัดกำลังทำอะไรอยู่บ้าง 

ตรงกันข้ามกับงานเชิญชวนคนทำบุญซึ่งได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวแก่สาธุชนภายนอกและสื่อมวลชน มีการกล่าวขวัญถึงในแง่มุมต่างๆ ดังนั้นคนที่อยู่นอกวัด และไม่เคยมาวัด จึงรู้จักวัดพระธรรมกายแต่เพียงภาพของวัดที่มีกิจกรรมในการบอกบุญอย่างเดียวจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดตามมา

แท้จริงแล้ววัดพระธรรมกายปรารถนาให้ทุกคนเห็นภาพที่แท้จริงหรืองานที่แท้จริงคือการสร้างคน ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมอันเป็นงานหลักที่ทางวัดพระธรรมกายได้ทุ่มเททำมาตลอด 45 ปี ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมีโครงการอบรมคุณธรรมต่างๆ อยู่มากมาย ซึ่งล้วนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

การสร้างคนดีและการรักษาคนดีถือเป็นการแก้ปัญหาสังคมที่ต้นเหตุ เป็นการป้องกันปัญหาให้กับสังคม นอกจากวัดพระธรรมกายไม่ได้เอาเงินภาษีอากรของประชาชนมาใช้แล้ว กลับยังเป็นการักษาเงินภาษีอากรของประชาชนไม่ให้สิ้นเปลืองไปในกระบวนการปลายเหตุมากจนเกินไปอีกด้วย 

บุคคลใดก็ตามได้เห็นงานที่แท้จริงของวัดพระธรรมกายได้ทำใจเป็นกลางเข้ามาสัมผัสกิจกรรมต่างๆ ย่อมมั่นใจได้ว่าไม่เพียงเขาจะไม่ต่อต้าน แม้แต่อยู่เฉยๆ เขาก็จะทนอยู่ไม่ได้ พวกเขาจะต้องลุกขึ้นมาให้กำลังใจให้การสนับสนุนการทำงานของวัดพระธรรมกายอย่างแน่นอน เพราะจริงๆ แล้วทุกคนต่างก็เป็นชาวไทย ชาวพุทธมีความหวังดีต่อพระพุทธศาสนา อยากเห็นสังคมประเทศชาติมีความสงบมั่นคงด้วยกันทั้งนั้น  
  
 cr.ว.พุทธรักษา


อบรมนักเรียน เด็กดี V-Star ทั่วประเทศ

อบรมค่ายคุณธรรมระดับประถมต้น

 
อบรมค่ายคุณธรรมระดับมัธยมปลาย

อบรมค่ายคุณธรรม ระดับมหาวิทยาลัย

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »