วัดพระธรรมกายสร้างวัดให้เป็นวัด : เติบใหญ่ด้วยพลังแห่งศรัทธา

ประวัติวัดพระธรรมกาย 
วัดพระธรรมกายสร้างวัดให้เป็นวัด : เติบใหญ่ด้วยพลังแห่งศรัทธา


     วัดพระธรรมกายเติบใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนกระทั่งพื้นที่ ๑๙๖ ไร่ คับแคบลง ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ หลวงพ่อธัมมชโยจึงมีดำริให้ขยายพื้นที่ออกไปอีก ๒,๐๐๐ ไร่ เพื่อรองรับการขยายงานพระศาสนาในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและสังคมไทย โดยได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ จากสาธุชนผู้ใจบุญ ที่เล็งเห็นความจำเป็นในการขยับขยายพื้นที่วัดให้กว้างขวางขึ้น
แหล่งที่มา www.dmc.tv Share this

Related Posts

Previous
Next Post »