ผลงานของวัดพระธรรมกาย ตอน สงเคราะห์โลก

เมื่อถึงคราว ที่เพื่อนมนุษย์เดือนร้อน เกิดเหตุภัยภิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก เราก็จะให้ความช่วยเหลือเช่นกัน

สงเคราะห์โลก
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยไซโคลนนาร์กีส ประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
วัดพระธรรมกายช่วยผุ้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศเมียนมาร์
มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย
ที่ประเทศเมียนมาร์ เมื่อปี พ.ศ.2551
     มูลนิธิธรรมกายได้นำถุงยังชีพพร้อมสิ่งของที่จำเป็นกว่า 2 ตัน ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีสยังประเทศสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้งด้วยกัน ในวันที่ 8, 20, 21พฤษภาคม และ 9, 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ช่วยผู้ประสบภัยที่อเมริกา
มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่อเมริกา
     มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 9 และ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
โครงการช่วยเหลือครูผู้ให้แสงสว่างใน 4 จังหวัดภาคใต้ 
วัดพระธรรมกายช่วยครู 4 จังหวัดภาคใต้
มูลนิธิธรรมกายโดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ได้มอบเงินช่วยเหลือครู 4 จังหวัดภาคใต้ทุกเดือน
     นอกจากการให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว มูลนิธิธรรมกายยังให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการครูใน 4 จังหวัดภาคใต้ด้วย โดยมอบเงินช่วยเหลือทุกเดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาShare this

Related Posts

Previous
Next Post »