โครงการด้านสาธารณประโยชน์ดำ ริโดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

ว่างๆ จะมาลงรูปให้ด้วยนะค่ะ

โครงการด้านสาธารณประโยชน์ดำ ริโดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย 

1. ปี 2530 - ปัจจุบัน จัด โครงการมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยค ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี จัดมาแล้ว 28 ครั้ง โดยมีพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ร่วมรับถวายมุทิตา จำนวน 1,207 รูป

2. ปี 2541 ก่อตั้ง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร

3. ปี 2545 – ปัจจุบัน จัดโครงการถวายมหาสังฆทานวัดทั่วประเทศ โดยมีจุดเริ่มต้นจากจำนวน 1,000 วัด, 2,000 วัด, 3,000 วัด, 5,000 วัด, 10,000 วัด, 20,000 วัด และ 30,000 วัด ทั่วประเทศ และจัดอย่างต่อเนื่องในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี รวมแล้ว 12 ปี แล้ว จัดถวายสำรับไทยธรรมแด่คณะสงฆ์แล้วกว่า 220,000 ชุด

4. ปี 2545 – 2549 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี ร่วมกับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ออกหน่วยทุก 3 เดือน ดูแลตรวจรักษาและคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสามเณร กว่า 3,500 รูป ใน 5 จังหวัดได้แก่ จ.กาญจนบุรี ชลบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และสุพรรณบุรี

5. ปี 2545 – 2551 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี ตรวจรักษาผู้ป่วยชาวดอยผู้ยากไร้ กว่า 3,000 คน ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่, เชียงราย และแม่ฮ่องสอน

6. ปี 2546 จัดโครงการเทเหล้า-เผาบุหรี่ สร้างเสริมสุขภาพ และความเข้มแข็งด้านศีลธรรมแก่ประชาชน กว่า 1,000 ครั้ง

7. ปี 2546 – ปัจจุบัน จัดโครงการถวายทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีทั่วประเทศ จัดมาแล้ว 12 ครั้ง โดยมอบทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนที่สอบได้สูงสุดในแต่ละประเภท รวมมอบทุนการศึกษา ปีละกว่า 4,000,000 บาท

8. ปี 2547 – 2548 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี ช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยสึนามิ ในจ. ภูเก็ต กว่า 1,000 คน

9. ปี 2548 วันที่ 5 มกราคม จัดโครงการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ (สึนามิ) ที่จังหวัดภูเก็ต ที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

10. ปี 2548 วันที่ 19 มกราคม จัดมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ (สึนามิ) ที่จังหวัดภูเก็ต รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

11. ปี 2548-ปัจจุบัน จัดโครงการพุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียวกัน ถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดต่อเนื่องมา 12 ปี 119 ครั้ง รวมมูลค่ากว่า 240 ล้านบาท

12. ปี 2549 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 50 ปี ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และพื้นที่ภาคกลางเกือบทุกจังหวัด

13. ปี 2549 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี ตรวจสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี, อ่างทอง, ปทุมธานี, สิงห์บุรี และ อยุธยา รวมกว่า 1,500 คน

14. ปี 2549- 2552 จัดโครงการทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย 3,000 วัด ใน 16 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, นนทบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี, สุพรรณบุรี, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, นครปฐม และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบภัย รวมมูลค่า 16 ล้านบาท

15. ปี 2550 วันที่ 9 พฤศจิกายน จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในสหรัฐอเมริกา

16. ปี 2550 – ปัจจุบัน จัดโครงการมอบทุนเยาวชนผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี ปีละ 100,000 ทุน จัดมาแล้ว 9 ครั้ง รวมจำนวนเงิน 50 ล้านบาท

17. ปี 2551 วันที่ 1 เมษายน จัดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 27 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

18. ปี 2551 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยไซโคลนนากีส ประเทศสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551

19. ปี 2551-ปัจจุบัน ริเริ่ม โครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป, 1 ล้านรูป, 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จัดครั้งแรกที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อจัดส่งข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสามเณร และมอบแด่ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และชาวบ้าน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา รวมจัดตักบาตรมาแล้ว 623 ครั้ง จำนวนพระรับบาตรกว่า 1,488,000 รูป นำอาหารตักบาตรไปช่วยเหลือแล้วจำนวนกว่า 5,000 ตัน

20. ปี 2551-ปัจจุบัน จัดโครงการกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ โดยจัดมอบทุนให้กับครูอาจารย์ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้เป็นประจำทุกเดือน รวมมอบทุนไปแล้ว 30,000 กว่ากองทุน เป็นเงิน 60 กว่าล้านบาท จัดมาแล้ว 8 ปี รวม 82 ครั้ง

21. ปี 2553 จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยจัดมอบถุงยังชีพแก่วัดและประชาชนในพื้นที่ 20 จังหวัด รวมน้ำหนัก 80,000 กว่ากิโลกรัม

22. ปี 2554 วันที่ 17 มีนาคม ร่วมบริจาคเงินผ่านทางครอบครัวข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จำนวน 200,000 บาท ในโครงการมอบเงินช่วยผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น

23. ปี 2554 วันที่ 23 เมษายน จัดโครงการรวมใจไทยญี่ปุ่น อุทิศแด่ชาวญี่ปุ่นผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่น รวมใจไทยญี่ปุ่น เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ชาวญี่ปุ่นผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ

24. ปี 2554 จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นทีภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 30 จังหวัด

25. ปี 2554 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี ตรวจสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, สิงห์บุรี และอ่างทอง รวม 1,000 กว่าคน

26. ปี 2555 วันที่ 9 มิถุนายน ผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย เข้าเยี่ยมพระภิกษุ เจ้าหน้าที่และชาวบ้าน พร้อมมอบปัจจัยช่วยเหลือเป็นกำลังใจ แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดรุ่นแรงในจังหวัดปัตตานี ณ โรงพยาบาลปัตตานี

27. ปี 2555 – ปัจจุบัน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์พระเทพญาณมหามุนี ดูแลพุทธบุตรธรรมยาตรา และสาธุชนที่มาร่วมงาน ทุกปี ปีละกว่า 10,000 คน

28. ปี 2556 จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จ.ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และขอนแก่น รวม 9,000 กว่าครอบครัว

29. ปี 2556 จัดโครงการช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริจาคเงินจำนวน 100,000 เปโซ

30. ปี 2556 วันที่ 24 พฤศจิกายน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับคณะแพทย์และพยาบาลจากมหาวิทยาลัยเวส วิซาย่าส สเตท (West Visayas State University) เพื่อช่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์

31. ปี 2557 วันที่ 21 ตุลาคม จัดโครงการช่วยเหลือคณะสงฆ์บนยอดดอย เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง ณ บ้านแม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

32. ปี 2557 โครงการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, น่าน และอุบลราชธานี รวมจำนวน 2,503 ชุด

33. ปี 2558 จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม รวมมูลค่าความช่วยเหลือ 2.7 ล้านบาท

34. ปี 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม จัดโครงการช่วยผู้ประสบอัคคีภัย เมืองทวาย ประเทศเมียนมา รวมมูลค่า 100,000 จ๊าด

35. ปี 2558 วันที่ 6 – 7 สิงหาคม จัดมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 กว่าชุด รวมถึงข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย เมืองมัณฑะเลย์ และสะกาย ประเทศเมียนมา

36. ปี 2558 วันที่ 20 สิงหาคม จัดมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 400 ครอบครัว ณ วัดอะมิงกะลาชโย รัฐพะโค ประเทศเมียนมา

37. ปี 2558 วันที่ 23 สิงหาคม ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ เมืองกาเล มณฑลสกาย ประเทศเมียนมา โดยมอบเงิน 5 ล้านจั๊ต เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พร้อมมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื่อผ้า แก่ผู้ประสบภัย

38. ปี 2558 วันที่ 12 กันยายน จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอทสึคุบะ จังหวัดอิบาราขิ

39. ปี 2558 วันที่ 14 กันยายน จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และ ปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 700 รูป โดยทั้งหมดเป็นเจ้าอาวาสใน 680 วัดของเมืองทวาย ประเทศเมียนมา

40. ปี 2558 วันที่ 20 กันยายน จัดโครงการตักบาตรพระ 10,000 รูป เชื่อมสัมพันธ์ เมียนมา – ไทย ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา

41. ปี 2558 วันที่ 14 ตุลาคม โครงการถวายมหาสังฆทาน 50 วัด กรุงพนมเปญ และจังหวัดกัมปงจาม ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ วัดสุวรรณรังษี อ.กังเมียส จ.กัมปงจาม

42. ปี 2559 จัดอบรมเยาวชน ระหว่างวันที่ 8-22 พฤศจิกายน ในโครงการบวชสามเณรแก้ว สามเณรแท้ 300 รูป เมืองทวาย ประเทศเมียนมา

43. ปี 2559 วันที่ 7 มกราคม จัดโครงการมอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ใน               จังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียง รวมกว่า 100 แห่ง จำนวนสิ่งของ 153,000 กว่าชิ้น

44. ปี 2559 วันที่ 28 มกราคม จัดมอบผ้าห่มกันหนาว และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จำนวน 500 ชุด อ.ภูเรือ จ.เลย

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »