รวมผลงานวัดพระธรรมกาย

บุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จในชีวิต
     บุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิตนับตั้งแต่สร้างวัดจนกระทั่งปัจจุบัน วัดพระธรรมกายได้ตั้งใจเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้แก่ประชาชนตลอดมาโดยยึดหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ คือ ให้ละความชั่ว หมั่นทำความดี และทำใจให้ผ่องใส ด้วยการส่งเสริมให้ผู้คนทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทั้ง 3 ประการนี้ จะหล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียนและสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ของชีวิตได้ง่ายขึ้น เพราะความสุขความสำเร็จทั้งปวงในชีวิตล้วนเกิดจาก “บุญ”

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »