ผลงานของวัดพระธรรมกาย ตอน รางวัลที่ได้รับ

ผลงานของวัดเป็นที่ประจักแก่สายตา ชาวโลกมากจน องค์กรต่างๆ ทั่วโลกได้มามอบรางวัลเกียรติยศต่างๆให้หลวงพ่อธัมมชโยมากมาย

รางวัลที่ได้รับ
     โครงการต่างๆ ของวัดพระธรรมกายหลายโครงการได้รับการยอมรับจากนานาชาติจนกระทั่งได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายได้รับ
รางวัลเหรียญเกียรติยศ มหาตมะ คานธี เพื่อสันติภาพ
จากองค์กร Akhil Bharat Rachanatmak Samaj
รางวัลที่วัดพระธรรมกายได้รับ
รางวัลนี้พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มาจากการอุทิศตนให้กับการพัฒนาเยาวชน
     ได้รับเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2548 เป็นรางวัลที่ได้มาจากการอุทิศตนให้กับการพัฒนาเยาวชนมากว่า 40 ปี
รางวัล World No Tobacco Day Awards 2004 จากองค์การอนามัยโลก 
World No Tobacco Awards 2004
World No Tobacco Day Awards 2004
     ได้รับเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ได้มาจากการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเลิกสูบบุหรี่ และดำเนินกิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
รางวัล Universal Peace Award จากผู้นำชาวพุทธประเทศต่าง ๆ
ที่เข้าร่วมประชุมยุวพุทธสงฆ์โลก (WBSY) ครั้งที่ 3 ณ ประเทศศรีลังกา
Universal Peace Award
Universal Peace Awards
     ได้รับเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550 ได้มาจากการเป็นผู้นำชาวพุทธที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นของโลก
โล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะผู้แทน 4 จังหวัด 

    
  ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2549 คณะผู้แทนจาก 4 จังหวัด ที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ได้พร้อมใจกันถวายโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด แด่พระเทพญาณมหามุนี ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ได้ให้ความเมตตาช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวนมากในหลายจังหวัด ทั้งมอบถุงยังชีพและบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นเวลาหลายเดือนต่อเนื่องโดยมิได้ขาดแม้แต่วันเดียว นอกจากนี้ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2550 คณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ของอีก 4 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม ได้พร้อมใจกันถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกประจำจังหวัด รวมทั้งสิ้นกว่า 41 รางวัล ประกอบไปด้วย กระทรวงศึกษาธิการ 3 รางวัล จังหวัดปทุมธานี 18 รางวัล จังหวัดสุพรรณบุรี 7 รางวัล จังหวัดนครปฐม 11 รางวัล จังหวัดนนทบุรี 2 รางวัล
รางวัล “สถานีวิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น”
จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
     ได้รับเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ได้มาจากการผลิตสื่อธรรมะถ่ายทอดผ่านดาวเทียมทางช่อง DMC (Dhamma Media Channel) เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อเผยแผ่ธรรมะ 24 ชั่วโมง แก่มหาชนทั่วโลก โดยแปลเป็นภาษาอังกฤษและจีน
รางวัลมาตรฐานการผลิตสื่อ Telly Awards ครั้งที่ 28 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
Telly Awards
Telly Awards จากประเทศสหรัฐอเมริกา
     ได้รับเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 ได้มาจากการผลิตสื่อธรรมะ DMC โดยได้รับรางวัลถึง 12 รางวัล
รางวัลโล่เกียรติยศวุฒิสภา 
โล่เกียรติยศวุฒิสภา
โล่เกียรติยศวุฒิสภาได้มาจากการช่วยงานบำเพ็ญกุศลและไว้อาลัยแก้ผู้ประสบภัยสึนามิ
       ได้รับเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้มาจากการสนับสนุนการจัดงานบำเพ็ญกุศลและไว้อาลัยแก่ผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ เพื่อเป็นการฟื้นฟูจิตใจญาติพี่น้องผู้ประสบภัย ที่ จ.ภูเก็ต ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 และที่ อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »