ธรรมกายมีผลต่อความมั่นคงหรือไม่?

ธรรมกายมีผลต่อความมั่นคงหรือไม่?

ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมา มีคำถามว่า “วัดพระธรรมกายเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือไม่” 

เป็นคำถามยอดฮิต และเริ่มกระจายกันไปในวงกว้าง ผมก็เลยต้องหาข้อมูล จากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หรือข้อมูลจากการเข้าไปสอบถามคนในวัด จากข้อมูลที่ได้มาทำให้ผมพอจะประเมินได้ดังนี้

 ๑. ต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
สำหรับข้อนี้ตอบได้ชัดเจนว่า นอกจากจะไม่เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา แล้วในทางตรงกันข้าม 

วัดพระธรรมกายกลับจะเป็นปราการอันแข็งแกร่ง ของพระพุทธศาสนา จากการรุกรานอันไม่ชอบธรรมจากต่างศาสนา ที่ไม่ ยึดหลักการเผยแผ่สากล ที่ชอบไปเบียดเบียนศาสนิกของศาสนาอื่น 

โดยใช้การบังคับให้เป็นพวก หากไม่เป็นพวกก็ตาย นอกจากนี้วัดนี้ยังเข้าไป เป็นมือเป็นเท้า สนองงานให้กับการคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ่งที่วัดได้ทำประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งการช่วยเหลือ ในภัยพิบัติต่างๆทอดผ้าป่าใน ๔ จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่อง มากว่าสิบปี ให้ทุนการศึกษามาอีกนับไม่ถ้วน ที่สำคัญยังเป็นแหล่งผลิต พระภิกษุ สามเณร ให้กับพระพุทธศาสนา 

ซึ่งปัจจุบันมีพระภิกษุ สามเณรกว่า ๓,๐๐๐ รูป มีศูนย์สาขาอยู่ทั่วโลก ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ไม่มีทางที่จะเป็นภัยต่อ พระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน

    ๒. ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
 หากมองด้วยสายตาที่เป็นธรรม จะเห็นได้ว่า นอกจากวัดพระธรรมกายจะไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติแล้ว กลับจะทำให้ประเทศชาติมั่นคงด้วยซ้ำ 

เพราะวัดมีโครงการอบรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน เป็นการ
เตรียมคนที่มีคุณธรรมให้กับสังคม หากวันข้างหน้า เรามีคนที่มีคุณภาพ นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต มาใช้ในที่ทำงาน ในครอบครัว นั่นยิ่งจะเป็นตัวชี้นำถึงความเข้มแข็งของสังคมโดยมหัพภาค

 ๓.ต่อความมั่นคงของผู้ที่มีกิจการที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข
 สำหรับข้อนี้ก็ชัดเจนอีกเช่นเดียวกัน ว่า แน่นอน วัดพระธรรมกาย
คัดค้านการค้าเหล้า เบียร์ บุหรี่ จัดโครงการเทเหล้าเผาบุหรี่ ไปทั่วโลก รวมทั้งการเอานิสิต นักศึกษา มาอบรม ให้เห็นภัยในสิ่งเหล่านี้ รวมทั้งให้นักศึกษา ใช้เวลาในการปฏิบัติธรรม แทนที่จะไปเข้าผับ เข้าบาร์ จึงเป็นที่เห็นได้ชัดเจน ว่า กระทบกระเทือนความมั่นคง (ทางการเงิน) ของผู้ประกอบการในเรื่องนี้

 บทสรุป
หลายครั้งในประวัติศาสตร์ที่เราสูญเสียสิ่งดี ๆ คนดี ๆไปเพราะขาดข้อมูลที่สมบูรณ์หรืออาจจะด้วยอคติ ทำให้ประเทศชาติต้องล้าหลังหรือหยุดอยู่กับที่ เราจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกกี่ครั้งจึงจะสำนึก

ขอให้มองวัดพระธรรมกายให้ดี แล้วใช้เขาให้เกิดประโยชน์แทนที่จะมองว่าเขาเป็นภัยดีกว่านะครับ

ปรัศนี
Share this

Related Posts

Previous
Next Post »